Joël Abrahams

Computer Science Master Student at the TU Delft

Informatica Master Student aan de TU Delft

Hello! I'm a Dutch computer science Master's student at the Delft University of Technology. I grew up in Oman and Suriname before moving to the Netherlands.
Feel free to click one of the links below to see what I'm up to.

Hallo! Ik ben een Nederlandse informatica masterstudent aan de TU Delft. Ik ben opgegroeid in Oman en Suriname voordat ik naar Nederland ben verhuist.
Klik op een van de onderstaande links om te zien wat ik zo allemaal doe.I'm also in the process of creating a programming language, called Mamba. It's a bit like Python, but with, amongst other things, null and type safety.

Ik ben ook mijn eigen programmeertaal aan het maken, genaamd Mamba. Het is een beetje zoals Python, maar met onder anderen null en type safety.